Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
MENU
Hizmetler

İdari Hizmetler

 • Personel SGK işlemleri (işe başlama, işten ayrılma, emeklilik vb.)
 • Personel Bireysel Emeklilik (BES) işlemleri (BES kayıt, düzeltme, takip vb.)
 • Personel tahakkuk, avans, yolluk ve maaş işleri
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde satın alma işleri, ihale işleri, bütçe yönetimi
 • Personelinin kişisel ve özlük konuları ile ilgili yazışmalar, her türlü izin, istirahat ve benzeri konulardaki kayıtların yürütülmesi
 • Muhtelif yazışmalar
 • Gelen ve giden evrak kayıt, dosyalama ve arşiv işlemleri
 • Başkanlık stratejik plan, bütçe ve muhtelif raporların hazırlanması
 • Taşınır kayıt (Devir giriş-çıkış, zimmet, taşınır işlem fişi, hurdaya ayırma vb.) işlemlerinin yapılması
 • Kalite Çalışmaları
 • Tütün mamulleri kullanımı ceza ve takip işleri

Sistem Hizmetleri

 • E-posta işlemleri, kullanıcılarının problem çözümleri
 • Ebys yönetimi, kullanıcılarının eğitimi ve sorunlarının çözümü
 • E-imza Kurulumu, kullanıcılarının sorunlarının çözümü
 • Eduroam kurulumu, kullanıcılarının sorunlarının çözümü
 • Kurumdan emekli olan veya ayrılan kişilerin İlişik kesme işlemleri
 • Uzaktan yardım uygulaması

Yazılım Hizmetleri


Teknik Servis  Hizmetleri

 • Arıza takip sistemi üzerinden gelen taleplere çözüm ürütmek
 • Birimlerden gelen bilgisayarlardaki sorunların giderilmesi, garanti süresi içindeki arızalı cihazların firmaya gönderilerek onarımının sağlanması
 • Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri
 • İhtiyaç duyulması durumunda telefonla ya da yerinde destek verilmesi
 • Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlama
 • Başkanlık ve diğer birimler tarafından satın alınan malzemelerin muayenesi
 • Üniversitemiz birimlerinde hurdaya ayrılacak Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzemeler için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye gönderilmesi; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunun denetlenmesi
 • Teknik rapor (hurda, satınalma işlemleri vb) ve iş bitim raporu hazırlanması
 • Uzaktan yardım taleplerini, uygulama üzerinden karşılamak
 • Kullanıcı isteği doğrultusunda sistem yedeği alınması
 • Gerek duyulması halinde kasanın kompresör temizliği ve termal macun işlemleri
Eklenme tarihi : 2021-04-14 15:46:32
Son güncelleme : 2021-08-02 15:19:55